Zwroty i reklamacje

I. Zwroty.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient ma prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie (Protokół zwrotu), po wypełnieniu może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, pieniądze za zwrócony Produkt.
 7. Jeżeli klient zapłacił również za przesyłkę, zwrócona kwota będzie obejmować wartość Produktu oraz kwotę najtańszego wariantu przesyłki oferowanej przez sklep.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Prosimy o dołączenie do wysyłki wypełnionego protokołu zwrotu, który można pobrać TUTAJ.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Zwracany Produkt powinien być czysty i nieuszkodzony, bez śladów użytkowania, powinien posiadać nienaruszoną metkę, jeżeli taka była dołączona, ewentualne ozdobne opakowanie też nie powinno być zniszczone.
 13. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, co oznacza, że jeżeli zwrócony towar nie będzie spełniał tych warunków, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania z tytułu utraty wartości zwracanego towaru.
 14. Z oferowanymi przez Sprzedawcę Produktami, tak jak z wszystkimi wyrobami jubilerskimi i wyrobami z naturalnych kamieni, należy obchodzić się ostrożnie. Patrz INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Sami dokładamy wszelkich starań, by Produkt dotarł do Konsumenta nieuszkodzony. Dlatego w przypadku podjęcia przez Konsumenta decyzji o zwróceniu Produktu prosimy o rzetelne zapakowanie go, tak by nie uległ uszkodzeniu w transporcie (najlepiej tak, jak był zapakowany przez Sprzedawcę).
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

II. Reklamacje.

 1. Sprzedawca daje 1 rok gwarancji na wady ukryte w Produktach ręcznie wykonanych ze srebra. Staramy się by nasza biżuteria była jak najlepszej jakości. Jeżeli jednak w czasie produkcji srebrnych opraw powstały jakieś wady, które w trakcie sprzedaży nie są widoczne, a ujawnią się w trakcie użytkowania, Klient może skorzystać z reklamacji.
 2. Reklamacji nie podlegają:
  • a) naturalne, pierwotne spękania w kamieniach,
  • b) wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania biżuterii, galanterii, rzeźb i okazów bądź ich przechowywania: zabrudzenia, zarysowania, pęknięcia, stłuczenia, ciemnienie srebra, przetarcia sznurków i rzemieni (INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA),
  • c) a także kolory kamieni, srebra czy sznurków wynikłe z niewłaściwego ustawienia parametrów monitora.
 3. W przypadku chęci zareklamowania Produktu, prosimy o wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą drogą mailową na adres tajemniceklejnotow@gmail.pl bądź telefoniczną 501282691. Prosimy nie wysyłać towaru bez uzgodnienia tego ze Sprzedawcą.
 4. Towar reklamowany Klient wysyła do Sprzedawcy na koszt własny. Reklamację Sprzedawca rozpatruje w ciągu nie dłuższym niż 14 dni od momentu dostarczenia wadliwego Produktu przez Klienta. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailem.
 5. W razie przyznania Klientowi reklamacji Produkt zostanie naprawiony, ewentualnie wymieniony na inny. W ostateczności Sprzedawca zwróci Klientowi gotówkę. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca zwróci także Koszty dostawy.